LinnaruumSportVaba aegLinn andis rohelise tule uue spordihoone rajamiseks

14. okt. 2021

Pärnu linnavalitsus seadis valikpakkumisel hoonestusõiguse Tallinna maantee ja Pärlimõisa tee ristmiku juures moodustatavale kinnisasjale, et ehitada sinna suletud spordihoone. Milline spordihoone Tallinna maantee äärde, McDonald’sist üle Pärlimõisa tee ehitatakse, selgub pärast valikpakkumist.

Valikpakkumise tingimuste järgi on eelistatud uus ja atraktiivne spordiala, mis lisab mitmekesisust Pärnu linna spordiellu või laialdaselt viljeldav spordiala suunitlusega eelkõige laste- ja noorte treenimise võimaluste oluliseks parendamiseks ja saavutusspordi edendamiseks.
Hoonestusõigusega koormatakse Tallinna mnt 72 aadressiga kinnisasi, mis moodustatakse Rehepapi 3 kinnisasja jagamisel. Kinnistu suuruseks on ligikaudu 12 415 ruutmeetrit, selle maakasutuse sihtotstarveteks on 60% ühiskondlike ehitiste ja 40% ärimaa.

Valikpakkumise võitja peab ehitama kinnisasjale suletud spordihoone ja seda teenindavad rajatised (sõiduteed, kõnniteed, parklad koos tänavavalgustusega ning liikluskorraldusvahenditega, tehnovõrgud- ja rajatised) regulaarsete treeningute läbiviimiseks hoonestaja äriplaanis kavandatud spordialal. Kinnisasjal ei või olla äri-, tootmis- ja muid ruume, mis ei ole vajalikud spordiala toetavate tegevuste korraldamiseks, kinnisasja ei või kasutada ühelgi teisel otstarbel.

Hoonestusõigus seatakse 50 aastaks. Hoonestusõiguse seadmise tasu algsuuruseks on 2064, hoonestusõiguse aastasu suuruseks 1032 eurot.

Parima pakkumise väljaselgitamiseks tutvustavad pakkumisel osalejad eelläbirääkimiste pidamise komisjonile oma äriplaani. Pärast eelläbirääkimiste lõppu esitab iga pakkuja kirjalikult oma lõpliku pakkumise, mis sisaldab hoonestusõiguse seadmise tasu suurust ja äriplaani, kusjuures hoonestusõiguse seadmise tasu ei tohi olla madalam esialgses pakkumises pakutust.
Pakkumiste hindamiskriteeriumide kohaselt moodustab hoonestusõiguse seadmise tasu 30%, äriplaan 60% ning koos illustratsioonide ja seletuskirjaga eskiislahendus 10%. Pakkumisi hindab linnavalitsuse komisjon, mida juhib linnavara arenduse ja haldamise valdkonna abilinnapea.

Tulevane spordihoone on osa hobuserauakujuliselt Härma kaubahoovi ümbritsevast kompleksist. Tänavu said valmis Tallinna maanteed ja Rehepapi tänavat ühendav Kilgi ja Härma tänava lõik ning Härma ja Rehepapi nurgal asuv altküttega jalgpalliväljak. Sellest mööda Härma tänavat Tallinna maantee poole on kavandatud jalgpalli sisehall ja Maxima kauplus.

Altküttega jalgpalliväljakust Aknakoja poole on planeeritud teinegi jalgpalliväljak, Rehepapi tänava ja Pärlimõisa tee nurgal asuvast Aknakojast mööda Pärlimõisa teed Tallinna maantee poole spordihoone, mille ehitamiseks täna valikpakkumine otsustati korraldada.