Meie kõigi Pärnu

https://www.parnuuhendab.ee/wp-content/uploads/2021/08/Romek-Kosenkranius.png

"Meie valimisliidu jaoks on kõige olulisem Pärnu linna areng ja elanike heaolu!"

Romek Kosenkranius

PÄRNU LINNAPEA

Üheskoos suudame!

Valimisliit on linna juhtinud eri koalitsioonides 12 aastat. Viimase nelja aasta jooksul oleme kahes koalitsioonis kaasa aidanud linna arengule ja kandnud omavalitsuse arengu järjepidevust.

Inimeste põhivajadused on seotud elukeskkonna, tööalase eneseteostuse võimaluste ja sotsiaalse kaasatusega. Territooriumilt kasvanud Pärnu omavalitsuses on nimetatud suundade arendamine esmatähtis kogu omavalitsuse üleselt: Kastnast Silla külani, Lavassaarest Põlendmaani. Elades piiritletud ressurssidega maailmas, tuleb otsida võimalusi ja pakkuda lahendusi arenguteks nii, et need jõuaksid kõigi inimesteni.

Meie juhitud koalitsioonide ajal on korrastatud sotsiaalkaitsesüsteem, parendatud ettevõtluse toetuse süsteemi, linna ühistranspordi toimimist, spordirajatiste haldamist, haridussüsteemi.  Ühinenud omavalitsuses on elanike arv mõõdukas kasvus, kasvus on meie töökohtadel teenistust saavate inimeste arv. Tõusnud on elanikkonna keskmine palk.

Ehitame valmis uue silla
Täidame kõigi ammuse unistuse: ehitame valmis kesklinna uue silla, mil nimeks "Luik"
Paneme lennukid lendama
Käivitame suvepealinna uue lennuvärava
Investeerime Paikusele, Audrusse ja Tõstamaale
Rajame keskväljakud, ehitame uusi teid ja valgustame tänavad
Mõtleme lemmikutele
Rajame linna esimese lemmikloomade kalmistu, ehitame uusi mänguväljakuid
Liigume roheliselt
Ehitame kergliiklusteid, paigaldame teede äärde jalgrataste remondipunktid, ehitame katusega rattaparklad
Edendame kaugtöö võimalusi
Toetame koostöötamiskeskuski, avame osavaldades kaugtöökontorid