Haridus
 • Tagame Pärnu igale koolieelses eas lapsele lasteaiakoha, viime järgmise nelja aastaga lõpuni kõigi Pärnu lasteaedade renoveerimise;
 • Tõstame ranitsatoetuse kõigile esimesse klassi minejatele 150 euroni.
 • Tagame noorte huvihariduse rahastamise ja toetuste süsteemi, mis võimaldab kõigil lastel huvihariduses osaleda perekonna sissetulekutest olenemata.
 • Lõpetame Rääma põhikooli ja Raeküla põhikooli renoveerimise.
 • Avame 2023 uue Pärnu Päikesekooli erivajadustega lastele
 • Nüüdisajastame Tõstamaa kooli õpilaskodu.
 • Jätkame Tartu Ülikooli Pärnu kolledži rahalist toetamist piirkonna arengu ja ettevõtete vajadustest lähtudes.
 • Otsime koostöös võimalusi avada uusi ja rahvusvahelisi õppekavasid (tulevikuerialade õpe).
 • Otsime võimalusi luua Pärnusse kõrgel tasemel ITK-suunalist haridust pakkuv kõrgkool, mis panustab kõrget lisandväärtust andvate töökohtade loomisse.
 • Koostöös Pärnumaa kutsehariduskeskusega käivitame sealses hoonekompleksis täiskasvanutele keskhariduse andmise õppekava. Soodustame täiskasvanud õppijate kutseoskute omandamist ja õppekavade lõimimist.
 • Toetame väärikate ülikooli ja mõttekoja Academia Pernaviensis tegevust.
 • Aitame kaasa tervisliku toitumise põhimõtete juurutamisele koolides.
 • Toetame isamaalist kasvatust koolides.