Kes me oleme?

Kohalikud ja kogenud

Valimisliit Pärnu Ühendab on linna juhtinud eri koalitsioonide koosseisus 12 aastat. Viimased neli aastat oleme kahes koalitsioonis kandnud linna arengu järjepidevust.

Inimeste põhivajadused on seotud elukeskkonna, tööalase eneseteostuse võimaluste ja sotsiaalse kaasatusega. Territooriumilt kasvanud Pärnu omavalitsuses on nimetatud suundade arendamine esmatähtis kogu omavalitsuse üleselt: Kastnast Silla külani, Lavassaarest Põlendmaani. Elades piiritletud ressurssidega maailmas, tuleb otsida võimalusi ja pakkuda lahendusi arenguteks, nii et need jõuavad kõigi inimesteni, et paraneb üldine seisund.

Meie juhitud koalitsioonide ajal on viimase nelja aasta jooksul rekonstrueeritud lasteaedu ja koole Pärnus, Audrus, Paikusel; korrastatud parke, rajatud mänguväljakuid; uuendatud tänavalgustust, saavutades enam kui kahekordse energiasäästu; laiaulatuslikult on rekonstrueeritud tänavaid, kergliiklusteid nii keskuslinnas kui osavaldades; ehitatud Raja ujula ja moodne lasteaed, kortermaja noortele spetsialistidele, kaks uut hooldekodumaja Tammistes. Valminud on Pärnu uus sõudekeskus ja jalgpalli kunstmuruväljak, jääväljak ja suusarajad kunstlumetussüsteemidega, rajatud Pärnusse esimese korralik koertepark. Oleme ette valmistanud linnaelanike kauaaegse unistuse – uue Kesklinna silla ehituse käivitamise. Uue silla projekt on valmis, kooskõlastused ja ehitusload olemas ning ehitusleping saab sõlmitud  kohe pärast käimasoleva hankeprotsessi lõppemist. Nimekiri meie juhitud koalitsioonide tegevustest on kaalukas ja ka paljud uued tegevused on juba käima lükatud.

Panustame maakondlikku ja regionaalsesse ühistegevusse, olles juhtrollis ühiste eesmärkide määratlemisel, kompetentside kaasamisel ja parimate koostöövormide leidmisel. Meie eestvedamisel on rakendunud Tartu Ülikooli Pärnu kolledži arengusse panustamine, käivitunud maakondlik sotsiaaltransport, arendatakse Pärnu lennujaama.

Meie juhitud koalitsioonide ajal on korrastatud sotsiaalkaitsesüsteem, parendatud ettevõtluse toetuse süsteemi, linna ühistranspordi toimimist, spordirajatiste haldamist, haridussüsteemi.  Ühinenud omavalitsuses on elanike arv kasvanud tulenevalt keskuslinna mõjust, kasvus on meie linna töökohtadelt teenistust saavate inimeste arv. Tõusnud on elanikkonna keskmine palk.

Valimisliit toetab läbipaistvalt linnajuhtimist ja kogukondade initsiatiivi rääkida kaasa linna arengut puudutavates küsimustes. Meie jaoks on oluline, et ühinenud omavalitsuses säilib piirkondade eripära ja identiteet. Toetame nii piirkondlikke algatusi kui ka omavalitsuse ühtset ja tasakaalustatud arengut.

Linnajuhtimine peab olema läbipaistev ja ametkonna tegevus muutuma efektiivsemaks ning vähem bürokraatlikuks – vähem regulatsiooni on parem! Linna pakutavad avalikud teenused peavad olema kättesaadavad üle ühinenud omavalitsuse parima kvaliteediga, rõhk on teenuste kättesaadavuse arendamisel interneti kaudu, edendades tehnilist taristut. Peame avaliku ruumi ja teenuste arendamiseks oluliseks kaasata maksimaalselt Euroopa Liidu struktuurifondide ja muid toetusvahendeid.

Piiratud võimaluste korral toetame elanikkonna initsiatiive ja uute ideede ellu rakendamist võistluse printsiibil. Uute toetuste kehtestamisel järgime põhimõtet, et toetus ei oleks ühekordne leevendus, vaid tooks kaasa elukeskkonna püsiva positiivse muutuse. Oleme linnaasutuste ja ametkonna politiseerimise vastu.

Oleme avatud koostööks kõigi poliitiliste jõududega, kellele on oluline Pärnu linna areng ja elanike heaolu!