Kultuur ja sport
 • Koostöös ettevõtjatega ehitame Pika tänava äärde Pärnu kunstihoone, kuhu kolivad kunstikool ja linnagalerii ning kuhu tulevad tänapäevased kunsti eksponeerimise pinnad kõigile kunstnikele
 • Toetame traditsioonilisi spordi- ja kultuuriüritusi, sealhulgas uusi algatusi. Loome süsteemi, et lisatoetust saavad suvehooajavälised üritused. Näeme Pärnut muuhulgas suurte festivalide toimumise linnana.
 • Toetame küla- ja asumiseltse, spordi- ja kultuuriorganisatsioone. Kultuurilise mitmekesisuse säilitamiseks toetame eri rahvuste kultuuriorganisatsioonide tegevust.
 • Kahekordistame esindusvõistkondade toetuse.
 • Otsime võimalusi, et kolme ja enama lapsega pered saaksid soodustingimustel tarbida kultuuri-, spordi ja meelelahutusteenuseid (perepilet suurperedele).
 • Koostöös riigiga jätkame Rääma sõudekeskuse teise etapi väljaehitamist, arendame sellest kogu linnaosa spordikeskuse. Parendame Rääma väliujula tingimusi.
 • Koostöös riigiga ehitame 2023. aastaks Loode-Pärnusse jalgpallihalli. Arendame Loode-Pärnu jalgpallikeskuse ümbruse piirkonna pere- ja vabaajakeskuseks.
 • Jätkame riigi kaasrahastamisel Reiu-Raeküla tervisespordikeskuse arendamist. Tagame seal kunstlume tootmise ja radade hooldamise.
 • Toetame erasektori initsiatiivi rajada Loode-Pärnusse jäähall ja tennisehall ning Räämale sulgpallihall.
 • Toetame Loode-Pärnusse kettagolfi pargi rajamist.
 • Toetame erasektori initsiatiivi välispordiplatside rajamisel.
 • Laiendame „Hoovid korda“ programmi, et toetada olemasolevate spordi- ja mänguplatside kordategemist, hoogustame seeläbi hoovisporti. Peame vajalikuks, et õppeasutuste spordiplatsid oleks kogu aeg avalikus kasutuses.
 • Rajame Rannastaadioni harjutusväljaku äärde autoparkla ja korrastame harjutusväljaku.
 • Toetame linnaosade kogukonnafestivale ja -päevi ning traditsioonilisi suurfestivale.
 • Jätkame Munamäe piirkonna arendamist puhke- ja mängualaks, rajame nüüdisaegse skate-pargi ning seome selle tervikuks vastvalminud jääväljakuga.
 • Toetame Räämale Pärnu jahilaskmiskeskuse rajamist.
 • Toetame Läänemere kunstisadama arendamise initsiatiivi koostöös riigiga.
 • Toetame alternatiivse kunsti keskuste Loovlinnaku ja Loomelinnaku tegevust.
 • Jätkame muuseumide tegevuse toetamist.
 • Toetame olemasolevate pühakodade kordategemist.
 • Jätkame olümpialootustele stipendiumide maksmist.
 • Tõstame veesportlaste ohutust, koostöös väikelaeva- ja paadiomanikega edendame Pärnu jõel liiklemise kultuuri.