Ettevõtlus ja majandus
 • Soodustame Pärnusse uute, kõrge lisandväärtusega ja keskkonnasõbralike investeeringute toomist, toetame ettevõtjat kiire ja lihtsa asjaajamisega, tõstame planeeringute menetlemise kiirust ja vähendame bürokraatiat.Jätakame „Ettevõtlik Pärnakas“ häkatone ja arendame välja alustavate ettevõtete uue tugisüsteemi.
 • Toetame ettevõtjaid noorte spetsialistide toomisel Pärnusse. Soodustame idufirmade kontorite toomist Pärnusse.
 • Peame oluliseks kaugtöö tegemise võimaluste avardamist ja ettevõtjate ning vabakutseliste võrgustumist. Toetame koostöökeskuste, nagu Fowardspace, Pärnu HUUB jt, laiendamist ja arendamist.
 • Toetame kaugtöötamiskeskust Pärnus ja kaugtöökontorite loomist Audrusse, Paikusele ja Tõstamaale.
 • Toetame maapiirkonnas ettevõtlust taristu arendamise kaudu: korrastame teid-tänavaid, rajame valgustust, arendame tööstusparkide tugitaristut.Teeme koostööd Pärnumaa tööstusparkidega piirkonna konkurentsivõime tõstmiseks
 • Koostöös riigiga jätkame Pärnu lennujaama rekonstrueerimist ja soodustame selle aktiivset kasutuselevõttu. Uurime võimalusi tšarterlendude avamiseks, lisateenuste turule toomiseks toetame lennundusteemaliste ürituste korraldamist.
 • Toetame ettevõtlusinkubaatori tegevust ja osaleme maakondliku arengu eesmärkide lahendamiseks maakonna arenduskeskuse töös.
 • Sesoonsuse vähendamiseks arendame Pärnut läbiaastase turismisihtkohana. Selleks toetame turunduskampaaniaid ja soosime turismivaldkonna asjaosaliste võrgustumist.Peame oluliseks välisturistide arvu kasvu Pärnus järgnevatel aastatel.
 • Teeme aktiivset turundustööd, et tutvustada Pärnu ettevõtluskeskkonna võimalusi investoritele ja suurendada linna konkurentsivõimet ja nähtavust nii Eestis kui ka naaberriikides.
 • Toetame   Kutsehariduskeskuse, ettevõtete ja linnavalitsuse koostöös kutsehariduse noorte seas populariseerimist ning töökohapõhise õppe arendamist.
 • Soodustame vee- ja loodusturismi ning sellega seotud puhketegevuste edendamist.
 • Ehitame koos partneritega välja turismibusside ja karavanide parkimisalad ja piknikukohad, varustades need kõige hädavajalikuga (pesemisvõimalused, WC jne).