Meelis Kukk | nr 343

Pärnu rahanduse abilinnapea

Seisan kindlalt selle eest, et Pärnu maksumaksja raha teeniks parimal moel linnaelanike vajadusi ja huve.

Omavalitsuse eelarvet võib võrrelda perekonna rahakotiga, millest peab jätkuma nii igapäevaseks äraelamiseks, kui suuremate kulutuste tegemiseks. Olen oma töös rahanduse abilinnapeana lähtunud sellest, et maksumaksjate raha kasutataks vastutustundlikult, pidades silmas pärnakate jaoks oluliste asjade tegemist, kui linnalt palka saavate inimeste toimetulekut.

Loen oma suurimaks kordaminekuks linna üüratu võlakoormuse viimist sisuliselt nulli. Saavutatud rahaline seisund lubab ehitada Raba ja Pargi tänavat ühendavat silda, renoveerida koole ja lasteaedu, uuendada teid, tänavaid ja tänavavalgustust ning teha palju muid vajalikke asju.

Selleks, et mõista pärnakate vajadusi, tuleb linnas ringi käia, suhelda võimalikult paljude elanikega.   Tunnen nii Raeküla, kui linnaosade ja osavaldade probleeme päris hästi. Kõiki ettevõtmisi põhjalikult läbi analüüsides jõuame üheskoos parimate tulemusteni.

Iga inimest iseloomustavad kõige paremini tema teod. Valimiste eel armastatakse maad ja taevad kokku lubada, kuid tegusid ei paista hiljem kuskilt. Jutumees ma pole ja valijad saavad aru, et rahva raha kasutamine vajab kõrgendatud heaperemehelikkust. See on üheks minu senisest ja tulevasest missioonist – kasutada maksumaksjate raha nii, et sellest oleks võimalikult rohkem kasu.

Teie toetus, head valijad, on valimisliidu Pärnu Ühendab senise töö peamiseks kullaprooviks.

Teie hääled valimisnädalal on meile tulevikukütuseks kõigi meie Pärnu teenimisel.