Teet Kurs | nr 352

Ettevõtja, Raeküla linnaosa aktivist, keskkonnaspetsialist

Olen sünnilt pärnakas. Raekülas sündinud, seal kasvanud ja kooliski käinud. Nüüd olen elujärjega jälle Pärnus. Sain uuesti pärnakaks rohkem kui kakskümmend viis aastat tagasi. Ka minu pere on siin ning lapsed ja lapselapsedki, kes üle ilma laiali, peavad Pärnut oma kodulinnaks.  Elan Raekülas samas kohas, kus minu vanavanemad üle saja aasta tagasi alustasid.

Tartus saadud juuraharidusega tulin Pärnusse ETKVL-i (COOP) süsteemi. Jätkasin sealsamas, küll Tallinnas pikki aastaid. Pean ETKVL-i süsteemist väga lugu, sest see oli kõrge töödistsipliiniga, omaniku vastutustundega töötajatega ning ettevõtlik ja uutele arengutele avatud süsteem. Sealt sain hea kogemuse, et saada hakkama iseseisvas ja varakapitalistlikus Eestis.

Saksamaal töötades avastasin keskkonnasäästliku ja rohelise mõtteviisi ning nende rakendamise võimalused Pärnumaal euroopaliku jäätmekäitluse arendamiseks. Pärnumaa jäätmekäitluskeskuse rajajana soovin uuesti jäätmekäitlusettevõtte tegevuse tuua pärnakate ja pärnumaalaste huviorbiiti. Püüan aidata arendada Pärnu  puhtamaks ja keskkonnasäästlikumaks ning rohelisele eluviisile avatud linnaks.

Pärnu arengule ja rahvusvahelistumisele on praegu parimad aastad. Senini korrastasime ja hoidsime  puhtana oma lähiümbruse metsaparki ja rannateid kogukonnaga ehk raekülalastega. Tegevusi on vaja laiendada omavalitsuse abil, sest see on tõhusam. Pean jäätmekäitluse ja rohelise elustiili arendamist Pärnus ja Pärnumaal ning Raeküla linnaosa merele avatust ning rannaala väljaarendamist oma peamisteks ülesanneteks valimisliidus, et öelda: “See on meie kõigi Pärnu“.