Rääma põhikool saab kaasaegsed õpitingimused

9. sept. 2021

Pärnu linnavalitsus valis välja ettevõtted, kes Pärnu Rääma põhikooli õppehooned järgmise aasta lõpuks rekonstrueerivad ja uue võimla ehitavad.

Kooli A ja B korpust ning välisterritooriumi hakkavad uuendama OÜ Mapri Ehitus ja Qualitis Ehitus OÜ. Vana võimla lammutab ja uue ehitab OÜ Vanalinna Ehitus. Vastavalt riigihanke tingimustele peavad uued õppehooned ja võimla valmis olema 15. novembriks 2022, hankelepingute täitmise lõpptähtaeg on järgmise aasta 15. detsember.

Mõlemad õppehooned saavad rekonstrueerimise käigus täiesti uue sisu. Uude võimlasse tulevad õigete mõõtmetega palliplatsid ning välja võrkpalliplats ja mänguala. Koolile ehitatakse Raba tänavalt uued juurdepääsuteed ja 25-kohaline parkla, mille keskel on jalgratta õppesõidurada.

Õppehoonete ja välisterritooriumi rekonstrueerimiseks kulub koos käibemaksuga 4 408 680, võimla lammutamiseks ja ehitamiseks 1 309 925,47 eurot. Võrreldes juuli keskel tagasi lükatud ainsa pakkumusega lähevad tööd 360 000 euro võrra odavamaks.

 

Foto: Pärnu Rääma põhikool