Järgmise aasta suveks on plaanis rekonsrueerida randa viiv Supeluse tänav

2. apr. 2024
“Pärnu kesklinna ja randa ühendav Supeluse tänav leiab suvekuudel palju kasutust ja on igati väärt parendusi, andmaks suviselt mõnusale melule veelgi rohkem hoogu. See on väga sümpaatne, et sidusale ja kihvtile tänavalõigule on planeeritud mitmeid innovaatilisi lahendusi arvestades nii erinevas vanuses jalakäijate kui erinevate liiklusvahenditega ja unustatud pole ka lemmikloomi, kellele on planeeritud joogikausiga joogiveepostid,” rääkis Valimisliit Pärnu Ühendab liige ja volikogu planeerimiskomisjoni esinaine Jaana Junson.
Suvekuudel on plaanis tänavalõik endiselt autoliikluseks sulgeda, kuid muul ajal saavad autod pärast rekonstrueerimist tänaval mõlemas suunas sõita mööda sõiduteed, mille keskel on kiirust maha võttev ühe meetri laiune täringukividest graniitriba. Ristmikud muudetakse ühetasandilisteks, kõrgemaid ristmikke pole autode kiiruse mahavõtmiseks enam vaja.
Sõidutee äärde pannakse lauge betoonrenn, mis teeb jalakäijate liikumise ohutumaks ja võimaldab vihmaveel voolata. Kallete tegemisel arvestatakse liikumispuudega inimestega. Sõiduteega ristumised tähistatakse vaegnägijatele mõeldud taktiilsete plaatidega.
Jalgratturid hakkavad tulevikus sõitma aeglustatud liiklusega sõiduteel, jalakäijate jaoks uuendatakse mõlemal pool sõiduteed asuvad kõnniteed. Pärast tänava rekonstrueerimist saavad randa või Supeluse tänavale minevad jalgratturid ratta jätta tänavalõigu algusesse ja lõppu paigaldatavate rattahoidjate külge. Peale nende on tänavalõigul veel rattahoidjaid ning tööriistade ja mehhaanilise pumbaga rattahoolduspukk.
Kõnniteede äärde paigaldatakse pingikomplektid, millest enamik on varustatud telefonilaadijaga, sealhulgas neli pinki induktiivlaadijaga. Pinkidele kleebitakse lauamänge, ajaloolisi kaarte jms.
Tee äärde on planeeritud ka kolmeosalist sorteerimist võimaldavad prügikastid, mis on varustatud piktogrammide ja konitopsiga.
Tänava äärde paigaldatakse kolm automaatsulguri ja koerajoogikausiga joogiveeposti ning samasugused tänavavalgustuspostid nagu rannapromenaadi uuel osal. Kavas on püstitada ka kümmekond ajaloolist elektriposti, mille külge saab valguskette riputada. Tõkistena kasutamiseks tellitakse suuri ja väikesi elevandikujusid.
Tänava alla pannakse uued sadevee- ja küttetrassid ning ehitatakse vee- ja elektriühendused tänavatoidu pakkujate jaoks. Ettevõtluskohad kaetakse betoonkividega, et sinna oleks mugavam toole ja laudu paigaldada.
Tänava ääres asuvat puudealleed on kavas uuendada. Praegu ei ole neljarealine ja osaliselt erakinnistutel asuv allee ühtlane, pärast rekonstrueerimist on seal sada kaske. Allee välimised puuderead säilitatakse, keskmised read asendatakse istikutega, mis on vähemalt viie meetri kõrgused ja 18-20 sentimeetrise tüveümbermõõduga.
Juuresoleval pildil on illustratiivne läbilõige Supeluse tänavast pärast rekonstrueerimist.