Uudised

Uus jäätmehoolduseeskiri jagab ühinenud Pärnu kolmeks veopiirkonnaks

Pärnu linnavolikogu võttis vastu ühinenud Pärnu linna jäätmehoolduseeskirja, mis hakkab kehtima järgmisel aastal pärast uute korraldatud jäätmeveo lepingute jõustumist. Praegu kehtivad Pärnus ja tema osavaldades erinevad jäätmehoolduseeskirjad. Järgmisel aastal on kavas korraldada riigihange, mis jagab ühinenud Pärnu linna kolmeks korraldatud jäätmeveoga veopiirkonnaks: esimesse veopiirkonda hakkavad kuuluma Pärnu jõe paremkaldale jäävad linnaosad (Tammiste, Rääma, Ülejõe, Vana-Pärnu),...