Pärnu ÜhendabLinnapea Romek Kosenkraniuse tervitus kooliaasta alguse puhul

2. sept. 2021

Soe ja päikseline suvi on läbi saanud ja kätte jõudnud septembrikuu esimene päev. Teadmistepäev tähendab tuhandetele lastele vaid üht: on aeg otsida välja oma õpikud-vihikud ja asuda tarkust taga nõudma.
Esimesse klassi minejatele on see päev kõige erilisem – toob ju koolitee algus nende ellu esimese klassijuhataja ning terve hulga toredaid klassi- ja koolikaaslasi.
Ka vanemate klasside õpilastel täidab 1. septembri saabumine hinge mõnusa ootusärevusega, sest näeb pärast pikka suvepuhkust jälle oma klassivendi ja -õdesid ning õpetajaid. Kui aga õppija haridustee jätkub täiesti uues koolis, siis seda põnevam nii aktusepäev, kui sellele järgneb õpiaeg kahtlemata on.

Pärnu koolides heliseb 1. septembril koolikell 589 esimese klassi õpilasele. Neist 442 õpilast alustab oma kooliteed Pärnu keskuslinna koolides, 67 aabitsasaajat on Audru osavallas, 66 Paikusel ja 14 Tõstamaal. Kokku istub suvepealinna üldhariduskoolides septembris koolipinki 7345 õpilast. Tänavu avab Pärnus õpilastele oma ukse 15 linna üldhariduskooli, üks riigigümnaasium ja neli erakooli.
Tõsi, Rääma koolimaja jääb õpilastele ja õpetajatele mõna aega suletuks, sest väärikas ajaloolises koolihoones hakkavad põhjalikud ehitustööd ja koolimaja juurde tuleb uus võimla. Rääma kool tegutseb sellal mitmel erineval asenduspinnal. Paras väljakutse kooliperele jagada end mitme võõra maja vahel, kuid saame hakkama! Seda enam, et järgmise aasta lõpus saavad õpilased-õpetajad oma armsasse värskelt remonditud koolimajja tagasi kolida.

Minu soov linnapeana on, et pärast Rääma kooli kapitaalremonti saaks renoveeritud juba uue välisilme saanud Raeküla kooli siseruumid ja Tõstamaa kooli õpilaskodu. Siis oleks kõigil Pärnu linna koolidel esimene suurem remondiring tehtud.
Koolihoonete seisukord ja õppetingimused on tähtsad, kuid betoonist olulisema osa hariduses moodustavad inimesed – õpetajad ja õpilased. Võin liialdamata väita, et Eesti kooliharidus on üks maailma parimaid ja selle tulemuse taga seisavad meie tublid õpetajad, kes oskavad meie lastele anda suurepärase laiapõhjalise teadmistepagasi ning oskuse seda elus kasutada.

Rõõmustav, et meie linna haridustemplitesse tuleb tänavu tööle kuus noort õpetajat ning esimesed ametiristsed saab ka üks alustav huvijuht.
Suurepärane põhi- ja gümnaasiumharidus on nagu vundament, mis annab kindluse edaspidises elus igapäevaseks edukaks hakkamasaamiseks. Sestap head noored, koolis ei õpita ja ei saada häid hindeid oma õpetajate või vanemate rõõmustamiseks, vaid ikka selleks, et tulevikus oleks teie ees kõik teed valla ja elu unistused saaksid teoks!

Koolil on veel üks oluline roll – eakaaslastega suheldes ja koos tegutsedes omandavad noored sotsiaalsed oskused ehk selgeks saavad ühiskonna käitumisnormid. Õppigem käituma ja teistega arvestama samamoodi, nagu soovime, et meiega käitutakse. Kutsun kõiki üles hoiduma koolis vägivallast ja koolikiusamisest ning õppima oskust olla osavõtlik, kuulata kaaslast ning pakkuda abivajajale abi. Koolikaaslaste ja sõprade toel saab kõigist muredest üle.

Eelmisel õppeaastal kimbutas paljusid koole ja klasse pärgviirus, mistõttu tuli tihti kodus omal käel õppida või läbida koolitunde arvutiekraani taga distantsõppel. Üha kasvav vaktsineeritute hulk annab lootust, et saame hoida koolid avatuna ning et tänavu on vahetu tava- ja huvikoolis käimine jälle tavapärane. Lisaks üldhariduskoolidele alustavad Pärnus septembrikuus õppetööd mitmed kõrg- või kutseharidust andvad õppeasutused. 8. septembril on avaaktus Tartu ülikooli Pärnu kolledži uutel ja jätkavatel tudengitel. SA Pärnu Haigla juures läheb edasi Tallinna tervishoiu kõrgkooli õendusõppe suund ning Paikusel ootab Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži õppekeskus uusi kadette politseiharidust saama. Samuti jätkavad kõrgelt hinnatud kutse- ja keskhariduse andmist Pärnu Saksa tehnoloogiakool ja Pärnumaa kutseharidusekeskus.

Kuid septembrikuus läheb õppetöö lahti ka kuues Pärnu munitsipaalhuvikoolis ja tegevusega alustab hulk erinevaid huviringe ja- koole, kus pakutakse aasta läbi põnevat huvitegevust ja sportimisvõimalusi ligi 5000 õpilasele. Õnnitlen kõiki Pärnu linna õppeasutuste pedagooge uue õppeaasta puhul ning soovin uueks alanud kooliaastaks jõudu ja jaksu. Kõigile õpilastele ja lapsevanematele soovin ilusat kooli algust, edukat ja põnevat kooliaastat!

Hoidkem end, olge terved ja head teadmistepäeva!

Romek Kosenkranius
Pärnu linnapea