Abilinnapea Meelis Kukk: töö uue silla nimel käib vääramatult

27. sept. 2021

Lugesin Pärnu Postimehe veebiväljaandest sillateemalist kirjutist ja mind paneb kummastama selle pealiskaudsus, mis moonutab tõsise teema kajastamisel tegelikkust ja loob kõverpilte.

Ajakirjanik kirjutab:„Miks osalejatele jäeti aega pakkumisi teha ainult kuu?“

Algne pakkumuste esitamise aeg oli siiski 38 päeva ning seda pikendati kaheastmeliselt veel 12 päeva võrra. Kokku oli pakkumuse esitamiseks seega 50 päeva. Seda on poole rohkem, kui eelteatega rahvusvahelistel hangetel nõutud. Ehitusajaks, 25. august 2023, jäänuks 22 kuud. Tõsi, napid ja pingelised tähtajad, aga selles protsessis on teisigi väga olulisi momente.

Linnavalitsus on esitanud mitmeid taotlusi keskvalitsusele silla kaasrahastuseks: alates 08.04.2020 riigieelarvest kuni 12 miljonit eurot ja alates 19.08.2021 otsuseks Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist (EL ÜF) jääkidele 8,7 miljoni euro saamiseks. Kahjuks siiani edutult. Teada on, et ÜF jääkide kasutamise aeg on 2023. aasta augusti lõpuni. Väga keeruline on taotleda kasutusaja pikendust summadele, mida veel eraldatud pole. Siin on „jalga taha pannud“ meie omad Pärnumaalt valitud riigikogu saadikud.

Eriti arusaamatu on isamaalase Andres Metsoja etteheitev jutt Eesti Rahvusringhäälingule mingist silla rahastuskava puudumisest. Kuidas see kava saab üldse tekkida, kui omad võimukoridorides teevad korduvalt kõikvõimaliku, et riigi potentsiaalsele Pärnu-suunalisele rahale tuleks eitav vastus.

Reformierakond väidab:„Me kindlasti toetame uue silla ehitamist, ent enne lõplikku otsust peame oluliseks teada selle kogumaksumus ning riigi osaluse suurus“. Ja seda varem, kui käesoleva aasta 17. oktoober! See päris hind ei tulegi kusagilt mujalt, kui turult läbi hankeprotsessi.

Linnavalitsus läheb kindlalt Raba–Lai tänavate sillaga edasi ja uue hanke kuulutame välja lähinädalatel. Lisaks tähtaegade pikendamisele nii pakkumuste esitamiseks kui ka ehituse valmimiseks, on kaalumisel kümmekond muudatust hankedokumentatsioonis. Vaatamata keerukusele jätkub EL ÜF rahade taotlemine koos selle kasutamise pikendamisega majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ja Riigi Tugiteenuste Keskuse kontorides ning vabariigi valitsuses.

Tõenäoselt oktoobri algul saame anda Pärnu linnale infot uute rahastusvõimaluste kohta. Suurte asjadega käivad paraku kaasas tagasilöögid, aga see ei eksita eesmärki. Töö uue silla nimel käib vääramatult.