Pärnu linna kaasava eelarve võitjad on selgunud

13. jaan. 2024

Kaasav eelarve annab elanikele võimaluse kaasa rääkida, tehes ettepanekuid linnaelu edendamiseks ja osaledes hääletamisel parimate ideede väljaselgitamiseks. Tänavu on kaasava eelarve summa 80 000 eurot – keskuslinnale 50 000 eurot, Audru, Paikuse ja Tõstamaa osavaldadele 10 000 eurot.

Kokku esitati 2023. a kaasavasse eelarvesse 18 ettepanekut. Esitatud ideed vaatas üle linnavalitsuse hindamiskomisjon, hinnates iga idee vastavust kaasava eelarve reeglitega ja nende teostatavust järgmise kalendriaasta jooksul. 14 nõuetele vastavat ideed suunati rahvahääletusele, mis toimus ajavahemikul 1.-31.12.2023. Igal Pärnu elanikul oli võimalik hääletada kuni kolme idee poolt.

Pärnu linna kaasava eelarve rahvahääletuse võitsid:
  • Ranna piirkonda välironimisseina rajamine (keskuslinn)
  • Audru alevikku madalseikluspargi rajamine (Audru osavald)
  • Silla külla laste mänguväljaku rajamine (Paikuse osavald)
Võiduideed tuleb ellu viia 2024. aasta jooksul.