Pärnu Linnavolikogu pöördumine Vabariigi Valitsuse poole seoses Paikusel asuva politsei- ja piirivalvekolledži kavandatava sulgemisega

15. veebr. 2024

Austatud Vabariigi Valitsuse liikmed

Politsei- ja piirivalvekolledži Paikuse õppekeskus koolitab riigi politseiametnikke kutseõppe- ja rakenduskõrghariduse tasemel juba aastakümneid, olles sellega oluline sisejulgeoleku tagaja. 1990. aasta juunis loodud koolis on aastakümnete jooksul välja õpetanud tuhandeid politseinikke ja sealsetest lõpetajatest on saanud Eesti politsei selgroog, sealhulgas on paljud lõpetajad tänased politseijuhid.

Paikusel on kogenud õppejõud ja õpperühmade täitmisega pole olnud probleeme.

Politseiväljaõppe keskus asub Pärnu linnas Paikusel umbes 22-hektarilisel alal, millest tänaseks on kasutuses vaid napilt kolmandik ehk arenguruumi politseikolledži tegevuseks ja laiendamiseks peaks jätkuma. Paraku pole aastaid enam Paikusele suuremaid investeeringuid tehtud ja politseikooli juhtide hinnangul on vajadus investeerida Pärnusse 6-8 miljonit eurot, et jätkata kaasaegse politseihariduse andmist. Selle eest saaks moderniseerida olemasolevat õppesõidurada, uuendada lasketiiru, õppehooneid ja ühiselamuid.

Nüüd on selgunud, et Paikuse õppekeskusesse investeerimise asemel peetakse plaani õppekeskus sulgeda ja rajada uus keskus Eesti teise otsa: Lääne-Virumaale Väike-Maarjasse. Väidetavalt ettevalmistused juba käivad. Politseikooli üleviimiseks ja Väike-Maarja päästekooli juurde integreerimiseks vajalikud investeeringud pidavat küündima 80 miljoni euroni. Pärast neid investeeringuid Väike-Maarjasse kaotaks Paikuse õppekeskus oma tähenduse ja lakkaks olemast.

Pöördume Pärnu Linnavolikogu nimel Vabariigi Valitsuse poole saamaks selgitust, millistel põhjustel kavatsetakse Pärnust kool ära viia ning investeerida kuni kümme korda enam maksumaksja raha kui vajab Paikusel tegutsev kool tingimuste kaasajastamiseks?

Me ei pea loogiliseks, põhjendatuks ega õigeks Paikuse politseikooli sulgemist.

Lugupidamisega

Pärnu Linnavolikogu Pärnu Ühendab fraktsiooni liikmed