Pärnu keskuslinnas ja osavaldades tegutsevad korteriühistud, kes soovivad tänavu oma hoove korrastada, saavad selleks Pärnu linnavalitsuselt toetust taotleda

4. märts 2024

“Pärnu linna korteriomanikel on hea võimalus osaleda oma ühistuga hoovide korrastamise projektis ja parendada hooviala Pärnu linna rahalise toetuse abil. Projekt on mõeldud avalikult läbipääsevate ehk piirdeaiaga piiramata korterelamute õuealade heakorrastamiseks,” selgitas Valimisliit Pärnu Ühendab liige ja mitmete Pärnu korteriühistute juht Kaja Martinson.

“Toetust antakse mitmesugustele tegevustele. Võimalik on teha uusi mängu- ja spordiväljakuid, parandada teekatet, ehitada kõnniteid, rajada kinnistule halajastust. Kõige suurem probleem on kinnistutel nagu teada parkimisega. Siingi on projekt abiks ning hea võimalus on toetuse kaasabil rajada juurde parkimiskohti,” lisas Martinson.

Kaja Martinson soovib, et meie kodud oleksid kaunid ja korras ning innustab korteriühistuid projektis osalema. “Osalemiseks tuleb esmalt korteriühistu üldkoosolekul saavutada korteriomanike kokkulepe, milliseid parendusi soovitakse ellu viia. Korteriühistu juhatusel on projektis osalemiseks täita tähtis roll- teha selgeks ühistu vajadus ja võimalused, viia läbi hääletus ning vajalike tööde elluviimiseks taotleda toetust “Hoovid korda” projektist. Julgustan korteriühistuid projektis osalema ja soovin head pealehakkamist!”
Toetust on võimalik taotleda kuni 15. märtsini. Taotlusvormid ja lisainfo leiab järgmiselt lehelt: https://parnu.ee/…/teenused-keskkond-majandus/hoovid-korda. 

.